EN
雅美語
星星出來了
作者 | 轉世為人
都達賽德克語
Cmriyu ka idas da
星星出來了
作者 | Kumu Tapas
西群卑南語
mupatraran lra na tri’ur
星星出來了
作者 | 孫秋香
恆春阿美語
Masadak to ko cidal
星星出來了
作者 | 媽媽
賽夏語
bintoe'an kaS'oehaez ila
星星出來了
作者 | maya
南勢阿美語
Masadak tu ku cidal
星星出來了
作者 | 豆豆
西群卑南語
mupatraran lra na tri’ur.
星星出來了
作者 | 小榕
海岸阿美語
海岸阿美
星星出來了
作者 | 涵甄
郡群布農語
Munapavin bintuhan na
星星出來了
作者 | 人和
巒群布農語
minsumin na bintuqan
星星出來了
作者 | qusas
巒群布農語
medazain a bintoqan
星星出來了
作者 | langui
巒群布農語
minsumin a bintuqan
星星出來了
作者 | 迪娜
西群卑南語
星星出來
作者 | yo
邵語
kilhpuzin
星星出來了
作者 | 105繪本邵語
雅美語
ya tomolow rana o mata no anit
星星出來了
作者 | 席萳 Rosa
南王卑南語
mupatraran lra na triur
星星出來了
卡那卡那富語
niarapipiningi cu tamtasai
星星出來了
北排灣語
tjevutanga a vitju'an
星星出來了
巒群布農語
bintuqan
星星
作者 | niun
鄒語
cu esmomho 'o congeoha.
星星出來了
作者 | 105繪本鄒語
霧台魯凱語
ngiabwalenga ka tariau
星星出來了
賽夏語
bintoe'an kas'oehaez ila
星星出來了
太魯閣語
Sriyu ka pngrah da
星星出來了
拉阿魯哇語
murumitacua 'acangʉrʉhlʉ
星星出來了
賽考利克泰雅語
mhtuw qu byacing la
星星出來了
郡群布農語
Mun-apavin Bintuhan
星星出來了
德固達雅賽德克語
Tkriyaq pngerah karac di!
星星出來了
海岸阿美語
Masadak to ko fo'is
星星出來了
撒奇萊雅語
sibunac tu
星星出來了
噶瑪蘭語
mezukat ti biletedan
星星出來了