EN
太魯閣語
Tama bnu
海龜的爸爸
太魯閣語
Dma qpatur
青蛙的惡夢
太魯閣語
Stghuy Umaw musa tmsamat
跟著伍茂去打獵
太魯閣語
Gaga hmuya ka bowyak
山豬在做什麼
太魯閣語
Quwaq qsurux paru
大魚的嘴巴
太魯閣語
Bowyak bnsukan
酒醉的山豬
太魯閣語
Sriyu ka pngrah da
星星出來了
太魯閣語
Mirit mneydang
迷路的山羊
太魯閣語
Ga pkwiwil ka Pu
盪鞦韆的小布
太魯閣語
Mowsa ta mhapuy ngangut ka saman
明天去野餐