EN
噶瑪蘭語
penu na tama
海龜的爸爸
噶瑪蘭語
temawaR qatiw pa saqati qeman
明天去野餐
噶瑪蘭語
busuk ti ay baby na naung
酒醉的山豬
噶瑪蘭語
mawRat tu ziyun ay senalazat lawa
盪鞦韆的小布
噶瑪蘭語
mezukat ti biletedan
星星出來了
噶瑪蘭語
sukaw qenaRputuy na biyat
青蛙的惡夢
噶瑪蘭語
masulun ti umawan matiw semalaw
跟著伍茂去打獵
噶瑪蘭語
Raya ay ngibaR na baut
大魚的嘴巴
噶瑪蘭語
mengangaw ay sizi
迷路的山羊
噶瑪蘭語
qemuni babuy na naung
山豬在做什麼