EN
sayungu ho pasuya yuyuso uhne vahx ho smoa yoskx. maitan'e.
sayungu和 pasya今天 一起去溪裡刺魚.
方言 | 鄒語   作者 | yokeoasu