EN
"分享影片"與"管理影片"需要先登入
歌謠篇的頻道>撒奇萊雅語
歌謠篇 撒奇萊雅語 01cima kisu 你是誰《伴唱篇》
語言: 撒奇萊雅語 - 撒奇萊雅語
字幕類型: 族語與中文字幕
影片類型:音樂
歌謠篇 撒奇萊雅語 01cima kisu 你是誰《傳唱篇》
語言: 撒奇萊雅語 - 撒奇萊雅語
字幕類型: 族語與中文字幕
影片類型:音樂
歌謠篇 撒奇萊雅語 02tayza i picudadan 上學去《伴唱篇》
語言: 撒奇萊雅語 - 撒奇萊雅語
字幕類型: 族語與中文字幕
影片類型:音樂
歌謠篇 撒奇萊雅語 02tayza i picudadan 上學去《傳唱篇》
語言: 撒奇萊雅語 - 撒奇萊雅語
字幕類型: 族語與中文字幕
影片類型:音樂
歌謠篇 撒奇萊雅語 03kanamuhan nu maku 我最喜愛的《伴唱篇》
語言: 撒奇萊雅語 - 撒奇萊雅語
字幕類型: 族語與中文字幕
影片類型:音樂
歌謠篇 撒奇萊雅語 03kanamuhan nu maku 我最喜愛的《傳唱篇》
語言: 撒奇萊雅語 - 撒奇萊雅語
字幕類型: 族語與中文字幕
影片類型:音樂
歌謠篇 撒奇萊雅語 04pilalikidan nu niyazu’ 部落豐年祭《伴唱篇》
語言: 撒奇萊雅語 - 撒奇萊雅語
字幕類型: 族語與中文字幕
影片類型:音樂
歌謠篇 撒奇萊雅語 04pilalikidan nu niyazu’ 部落豐年祭《傳唱篇》
語言: 撒奇萊雅語 - 撒奇萊雅語
字幕類型: 族語與中文字幕
影片類型:音樂
歌謠篇 撒奇萊雅語 05cacayay a balaut 一隻青蛙《伴唱篇》
語言: 撒奇萊雅語 - 撒奇萊雅語
字幕類型: 族語與中文字幕
影片類型:音樂
歌謠篇 撒奇萊雅語 05cacayay a balaut 一隻青蛙《傳唱篇》
語言: 撒奇萊雅語 - 撒奇萊雅語
字幕類型: 族語與中文字幕
影片類型:音樂
1/3