EN
simaq amusaran qungqaqanlas kmaan
明天去野餐
方言 | 邵語   作者 | 105繪本邵語