qhuni

木頭
djima

竹子
btunux

石頭
gmiya

茅草
qwarux

lubuy pslupung(sbnawan)

情人袋(阿美)
sgwahug hirang (wahug lubuy slupung sbnawan)

肩帶(阿美情人袋的)
ssais snisan

縫線法(阿美情人袋的縫線圖案)
qurug qrari mlhang

現代琉璃珠(排灣)
rqling qrari mlhang

玻璃條(排灣現代琉璃珠)
tahut

火(排灣現代琉璃珠)
tminun

編織(泰雅)
qaya jiyun tminun

編織工具(泰雅編織)
krig ni qmagas

苧麻線與薯榔(泰雅編織)
pusu klgan jiyun tminun

編織素材(泰雅編織)
asu tapaq qhuni psbkuwan

拼板舟(雅美)
qcinuh

木板(雅美拼板舟)
rmisuh lhang

上色(雅美拼板舟)
hlama tnikan

麻糬
cinabu(hlama uqun paywan)

吉拿富
hlama tutu

竹筒飯
qsurux skiya

飛魚
kndsan bnhangan

傳說故事
wauwa bahat

冬瓜美人(噶瑪蘭)
qbhni sisil

希利克鳥(泰雅)
bnhangan tasil bhgay

白石傳說(賽德克)
laqi thulang qbhni smincyu

孔雀王子(排灣)
bnhangan wauwa tminun

織女傳說(賽夏)
qbhni sisil

希利克鳥(卡那卡那富)
dmayaw swayi blbilan galiq gbihur skaya

風箏救弟(卑南)
bnhangan qsurux srngungu

大章魚傳說(雅美)
Utux Qsiya

水神(太魯閣)
Seejiq bngci

大巨人(拉阿魯哇)
Laqi quyu

蛇孩子(鄒)
Seejiq bbaraw ngungu tnpusu dxgal

長尾巴的地下人(布農)
Triya qmeepah slaq

種田的陀螺(阿美)
sneisug bbaraw sneunux mniq gsilung idas hidaw

日月潭的長髮精怪(邵)
pskuxul mniq gsilung utux

鬼湖之戀(魯凱)
Panay wauwa

美女巴奈(撒奇萊雅)