Tayra
i
kilakilangan
mi’adop
ci
Omas.

Umas is going hunting in the forest.
Tayra
i
kilakilangan
mi’adop
ci
mama.

Tayra
i
kilakilangan
mi’adop
ci
kaka.

Elder brother is going hunting in the forest.
Tayra
i
kilakilangan
mi’adop
ci
safa.

Younger brother is going hunting in the forest.
Tayra
i
kilakilangan
mi’adop
kako.

I’m going hunting in the forest.
Tayra
i
kilakilangan
mi’adop
kiso.

Are you going hunting in the forest?
Tayra
i
kilakilangan
mi’adop
cingra.

He is going hunting in the forest.
Tayra
i
kilakilangan
mi’adop
kami.

We are going hunting in the forest.
Tayra
i
kilakilangan
mi’adop
kamo?

Are you going hunting in the forest?
Tayra
i
kilakilangan
mi’adop
cangra.

They are going hunting in the forest.
Tala’alo
patiked
ci
Omas.

Umas is going to go fishing by the river.
Tala’alo
patiked
ci
kaka.

Elder brother is going to go fishing by the river.
Tala’alo
patiked
ci
safa.

Younger brother is going to go fishing by the river.
Tala’alo
patiked
kako.

I am going to go fishing by the river.
Tala’alo
patiked
kiso?

Are you going to go fishing by the river?
Tala’alo
patiked
cingra.

He is going to go fishing by the river.
Tala’alo
patiked
kami.

We are going to go fishing by the river.
Tala’alo
patiked
kamo?

Are you going to go fishing by the river?
Tala’alo
patiked
cangra.

They are going to go fishing by the river.
Talapitilidan
misa’osi
ci
Omas.

Umas is going to school to study.
Talapitilidan
misa’osi
ci
kaka.

Elder brother is going to school to study.
Talapitilidan
misa’osi
ci
kaka.

Elder sister is going to school to study.
Talapitilidan
misa’osi
ci
safa.

Younger brother is going to school to study.
Talapitilidan
misa’osi
ci
safa.

Elder sister is going to school to study.
Talapitilidan
misa’osi
kako.

I am going to school to study.