Sowal
sa
ko
kolong,
“O
tomay
kora.”

The cow says, “That is a bear.”
Sowal
sa
ko
tomay,
“O
fafoy
no
lotok
kora.”

Sowal
sa
ko
fafoy
no
lotok,
“O
mangcel
kora.”

The wild boar says, “That is a Reeve’s muntjac.”
Sowal
sa
ko
mangcel,
“O
waco
kora.”

The Reeve’s muntjac says, “That is a dog.”
Sowal
sa
ko
waco,
“O
takola’
kora.”

The dog says, “That is a frog.”
Sowal
sa
ci
ina,
“O
waco
koni.”

Mom says, “This is a dog.”
Sowal
sa
iso,
“O
waco
ato
takola’
kora.”

You say, “That is a dog and a frog.”
Sowal
ako,
“O
waco
ato
takola’
kora.”

I say, “This is a dog and a frog.”
Sowal
nira,
“O
waco
ato
takola’
kora.”

He says, “That is a dog and a frog.”