I
laeno
no
kilang
misasiemel
kako
.

I’m in the cool under the tree.
I
laeno
no
kilang
mafoti’
kiso
.

You are sleeping under a tree.
I
fafaed
no
kilang
romadiw
cingra
.

He is singing in the tree.
I
fafaed
no
kilang
mafoti’
ci
kaka
.

Your brother is sleeping in a tree.
Itira
i
lamaraw
maro’
cingra
.

She lives on Mars.
Itira
i
folad
maro’
cingra
.

She lives on the moon.
I
laeno
la’ed
no
lotok
ko
’orip
ningra
.

She lives at the bottom of the valley.
I
lalinik
no
riyar
ko
’orip
ako
.

I live at the bottom of the sea.
Toma’i
i
kafong
nira
ko
ciriciri
.

Sparrow poops on her hat.
Mihinefa
i
’afala
nira
ko
posi
.

Cats lie on her shoulders.
Milimek
i
laeno
no
parad
nira
ko
totoy
.

Puppy hides under her table.