Adihay
ko
kadit
no
kakarayan
.

There are many clouds in the sky.
Adihay
ko
fo’is
no
kakarayan
.

There are many stars in the sky.
Adihay
ko
lonan
no
riyar
.

There are many ships at sea.
Adihay
ko
’ayam
no
riyar
.

There are many birds at sea.
Adihay
ko
foting
no
riyar
.

There are many fish in the sea.
Adihay
ko
kilang
no
kanatal
.

There are many trees on the island.
Adihay
ko
takola’
no
kanatal
.

There are many frogs on the island.
Adihay
ko
koko’
no
talalokan
.

There are many chickens in the henhouse.
Adihay
ko
fafoy
no
parofoan
.

There are many pigs in the pigpens.
Ira
ko
cecay
mimingay
a
lonan
no
riyar
.

There is a boat at sea.
Ira
ko
mimingay
a
cifar
i
parad
nira
.

There is a small boat on his table.
Ira
ko
mimingay
a
cifar
i
kapal
nira
.

He has a small boat in his hand.
Ira
ko
hana
i
kapal
ako
.

I have a flower in my hand.
Ira
ko
tikami
i
parad
nira
.

There is a letter on his desk.
Ira
ko
tikami
i
kafang
nira
.

There is a letter in his schoolbag.