Ci
Kacaw
ko
ngangan
no
mama
ako
.

My dad’s name is Kacaw.
Ci
Kofi
ko
ngangan
no
ina
ako
.

Ci
Ohay
ko
ngangan
no
singsi
ako
.

My teacher’s name is Ohay.
Ci
Foyan
ko
ngangan
no
singsi
ako
.

My teacher’s name is Foyan.
Ci
Kapa’
ko
ngangan
ni
akong
ako
.

My grandpa’s name is Kapa’.
Ci
Forayan
ko
ngangan
ni
ama
ako
.

My grandma’s name is Forayan.
Ci
Rahic
ko
ngangan
no
kaka
ako
.

My brother’s name is Rahic.
Ci
Panay
ko
ngangan
no kaka
ako
.

My sister’s name is Panay.
Ci
Calaw
ko
ngangan
no
safa
ako
.

My brother’s name is Calaw.
Ci
Piyaw
ko
ngangan
no
safa
ako
.

My sister’s name is Piyaw.