Caay
kaolah
tona
tatosa
malakakaay
a
fa’inayan
cingra.

He doesn’t like the two brothers.
Caay
kaolah
tona
tatosa
malakakaay
a
fafahiyan
cingra.

He doesn’t like the two sisters.
Caay
kaolah
cingranan
kona
tatosa
malakakaay
a
fa’inayan.

The two brothers don’t like him.
Caay
kaolah
cingranan
kona
tatosa
malakakaay
a
fafahiyan.

The two sisters don’t like him.
Caay
pikasoy
cingra.

He doesn’t chop wood.
Caay
piradom
cingra.

He doesn’t fill the water.
Caay
pifaca’
to
riko’
cingra.

He doesn’t do laundry.
Caay
pikasoy
kako.

I don’t chop wood.
Caay
piradom
kako.

I don’t fill the water.
Caay
pifaca’
to
riko’
kako.

I don’t do laundry.
Caay
pikasoy
kona
tatosa
malakakaay
a
fa’inayan.

The two brothers don’t chop wood.
Caay
pifaca’
to
riko’
kona
tatosa
malakakaay
a
fa’inayan.

The two brothers don’t do laundry.