Ira
ko
cecay
a
waco
itini.

這裡有一條狗。
Ira
ko
cecay
a
kolong
itini.

這裡有一頭牛。
Ira
ko
cecay
a
koko’
itini.

這裡有一隻雞。
Ira
ko
cecay
a
waco
itiraw.

那裡有一條狗。
Ira
ko
cecay
a
kolong
itiraw.

那裡有一頭牛。
Ira
ko
cecay
a
koko’
itiraw.

那裡有一隻雞。
Ira
ko
cecay
a
’edo
itini.

這裡有一隻老鼠。
Ira
ko
cecay
a
’edo
itiraw.

那裡有一隻老鼠。
Adihay
ko
payso
itini.

這裡有很多錢。
Adihay
ko
ta’i
itini.

這裡有很多大便。
Adihay
ko
mitiliday
i
pasifana’an.

教室裡有很多學生。
Ira
ko
cecay
mitiliday
i
pasifana’an.

教室裡有一個學生。
Adihay
ko
’aresing
i
’aol.

竹子上有許多露水。
adihay
ko
fao
i
’aol.

竹子上有許多蟲。
Adihay
ko
hana
i
rengosan.

草地上有很多花。
Adihay
ko
fao
i
rengosan.

草地上有很多蟲。