Sowal
sa
toma:ngic
ci
Tahay.

Tahai一邊哭一邊說。
Sowal
sa
toma:ngic
cingra.

他一邊哭一邊說。
Sowal
sa
toma:ngic
ko
safa
fafahiyan.

妹妹一邊哭一邊說。
Sowal
sa
toma:ngic
ko
safa
fa’inayan.

弟弟一邊哭一邊說。
Sowal
sa
matawa
cingra.

他一邊笑一邊說。
Sowal
sa
matawa
ko
safa
fafahiyan.

妹妹一邊笑一邊說。
Sowal
sa
matawa
ko
safa
fa’inayan.

弟弟一邊笑一邊說。
Sowal
sa
matawa
ko
kaka
fafahiyan.

姊姊一邊笑一邊說。
Komaen
mata:wa
ko
kaka
fafahiyan.

姊姊一邊笑一邊吃。
Komaen
mata:wa
ko
kaka
fa’inayan.

哥哥一邊笑一邊吃。
Komaen
mata:wa
ko
kaka
fafahiyan.

姐姐一邊笑一邊吃。
Komaen
mata:wa
cangra.

他們一邊笑一邊吃。
Masakero
roma:diw
cangra.

他們一邊唱一邊跳。
Masakero
roma:diw
kami.

我們一邊唱一邊跳。