Mafana’
pateli
to
tilo
ko
mi’adopay.

獵人會放陷阱。
Mafana’
pateli
to
tilo
ci
akong.

爺爺會放陷阱。
Mafana’
pateli
to
tilo
ci
mama.

爸爸會放陷阱。
Mafana’
pateli
to
tilo
ci
kaka.

哥哥會放陷阱。
Mafana’
pateli
to
tilo
kako.

我會放陷阱。
Mafana’
pateli
to
tilo
kiso?

你會放陷阱?
Mafana’
pateli
to
tilo
cingra.

他會放陷阱。
Mafana’
pateli
to
tilo
kami.

我們會放陷阱。
Mafana’
pateli
to
tilo
kamo?

你們會放陷阱嗎?
Mafana’
pateli
to
tilo
cangra.

他們會放陷阱。
Mafana’
mitinooy
ci
ama.

奶奶會織布。
Mafana’
mitinooy
ci
ina.

媽媽會織布。
Mafana’
mitinooy
ci
kaka.

姊姊會織布。
Mafana’
mitinooy
kako.

我會織布。
Mafana’
mitinooy
kiso?

你會織布嗎?
Mafana’
mitinooy
cingra.

他會織布。
Mafana’
mitinooy
kami.

我們會織布。
Mafana’
mitinooy
kamo?

你們會織布嗎?
Mafana’
mitinooy
cangra.

他們會織布。
Mafana’
somowal
tono
finacadan
ci
Omas.

Umas會講族語。
Mafana’
somowal
tono
finacadan
ci
akong.

爺爺會講族語。
Mafana’
somowal
tono
finacada
ci
ama.

奶奶會講族語。
Mafana’
somowal
tono
finacadan
ci
mama.

爸爸會講族語。
Mafana’
somowal
tono
finacadan
ci
ina.

媽媽會講族語。
Mafana’
somowal
tono
finacadan
ci
kaka.

哥哥會講族語。
Mafana’
somowal
tono
finacadan
ci
kaka.

姊姊會講族語。
Mafana’
somowal
tono
finacadan
ci
safa.

弟弟會講族語。
Mafana’somowal
tono
finacadan
ci
safa.

妹妹會講族語。
Mafana’
somowal
tono
finacadan
kako.

我會講族語。
Mafana’
somowal
tono
finacadan
kiso?

你會講族語嗎?
Mafana’
somowal
tono
finacadan
cingra.

他會講族語。
Mafana’
somowal
tono
finacadan
kami.

我們會講族語。
Mafana’
somowal
tono
finacadan
kamo?

你們會講族語?
Mafana’
somowal
tono
finacadan
cangra.

他們會講族語。
Mafana’
paloma
to
hafay
ci
Omas.

Omas會種小米。
Mafana’
paloma
to
hafay
ci
akong.

爺爺會種小米。
Mafana’
paloma
to
hafay
ci
ama.

奶奶會種小米。
Mafana’
paloma
to
hafay
ci
mama.

爸爸會種小米。
Mafana’
paloma
to
hafay
ci
ina.

媽媽會種小米。
Mafana’
paloma
to
hafay
kako.

我會種小米。