Nai
Taywanay
a
finacadan
koni
kapah
no
Pangcah.

這位是來自台灣的阿美族青年。
Nai
A-li-sanay
koni
kaying
no
Co.

這位是來自阿里山的鄒族小姐。
Nai
Kalingkoay
a
finacadan
no
Pangcah
ko
ina
nira.

他的媽媽是來自花蓮的阿美族人。
Nai
Posongay
a
finacadan
no
Piwma
ko
mama
nira.

他的爸爸是來自台東的卑南族人。
Nai
Sing-coay
a
finacadan
no
Tayan
kako.

我是來自新竹的泰雅族人。
Nai
Miyaw-liay
a
finacadan
no
Saysya
ko
widang
no
mako.

我的朋友是來自苗栗的賽夏族人。
Nai
Taw-yinay
a
Ngay-ngay
ko
singsi
no
mako.

我的老師是來自桃園的客家人。