O
Yincomin
han
nangra
kita
a
pangangan.

他們稱呼我們為原住民。
O
Pangcah/’Amis
han
nangra
kita
a
pangangan.

他們稱呼我們為阿美族。
Ci
panay
han
nangra
pangangan
kako.

他們稱呼我為Panay。
Ci
Kacaw
han
nangra
pangangan
kako.

他稱呼我為Kacaw。
O
Pangcah/’Amis
han
no
mita
pangangan
ko
tireng.

我們稱呼自己為阿美族。
O
Piwma
han
nangra
ko
tireng
a
pangangan.

他們稱呼自己為卑南族。
O
Holam
han
nangra
pangangan
kamo.

他們稱呼你們為漢人。