Cica’edong
to
langdaway
a
riko’
cingra.

他穿藍色的衣服。
Cica’edong
to
kahngangay
a
riko’
cingra.

他穿紅色的衣服。
Citalip
to
kohtingay
cingra.

他穿黑色的裙子。
Citalip
to
kaliyalaway
cingra.

他穿黃色的裙子。
Cikafer
to
kangdaway
cingra.

他穿綠色的褲子。
Cikafer
to
kohcalay
cingra.

他穿白色的褲子。
Cicokap
to
kahngangay
cingra.

他穿紅色的鞋子。
Cicokap
to
kohtingay
cingra.

他穿黑色的鞋子。
Cikafong
to
kaliyalaway
cingra.

他戴黃色的帽子。
Cikafong
to
kohcalay
cingra.

他戴白色的帽子。