Dipot
ho
a
wawa.

嬰兒
Fafahiyan
a
wawa.

女兒
fafoladan

月份
patay

死亡
palemed

祝福
micohong

除喪
masasipadang

互相幫忙
pakipat