’Aloman
to
ko
calowayay
a
fafahiyan
toni
a
citay.

這個時代有很多優秀的女性。
’Aloman
ko
calowayay
a
fafahiyan
tora
kitakit.

這個國家有很多優秀的女性。
Ira
ko
cecay
tadacinganganay
a
fafahiyan
toni
kitakit.

這個國家有一個知名的女性。
’Aloman
ko
madoka’ay
a
fa’inayan
tora
paisingan.

那家醫院有許多受傷的男性。
’Aloman
ko
madoka’ay
a
wawa
tora
paisingan.

那家醫院有許多受傷的孩子。
’Aloman
ko
citanengay
a
fingkosi
tora
takaraway
a
loma’.

那棟大樓有許多聰明的律師。
Adihay
ko
katalawan
a
pidadoki
tora
dihif.

那個山洞有很多可怕的蝙蝠。
Ira
ko
cecay
ma’edesay
’a’adopen
tora
dihif.

那個山洞有一隻兇猛的野獸。
Ira
ko
cecay
tada
kaolahan
a
totoy
tora
dihif.

那個山洞有一隻可愛的幼犬。