Caayay
ko
miadahay
to
mata
a
ising
cingra?

他不是專門醫治眼睛的醫生嗎?
Caayay
ko
miadahay
to
fanges
a
ising
cingra?

他不是專門醫治皮膚的醫生嗎?
Caayay
ko
pasifana’ay
to
mamisierod
a
hakasi
cingra?

他不是專門教科學的教授嗎?
Caayay
ko
pasifana’ay
to
sowal
no
finacadan
a
singsi
cingra?

他不是專門教族語的老師嗎?
Caayay
ko
pinanaman
to
masieroday
tasalamaan
kora?

那個不是學習科學的玩具嗎?
Caayay
ko
pinanaman
to
sasa’osien
a
tasalamaan
kora?

那個不是學習數字的玩具嗎?
Caayay
ko
sapatalakal
to
kalang
kora?

那個不是專門抓螃蟹的陷阱嗎?
Caayay
ko
sakatayal
mirepet
to
tatekoh
kora?

那個不是專門抓虎頭蜂的工具嗎?