O
mala
isingay
ko
niharatengan
nira.

他的夢想是成為醫生。
O
mala
misieroday
ko
niharatengan
nira.

他的夢想是成為科學家。
O
mala
kakeridan
no
lonan
ko
niharategan
nira.

他的夢想是成為船長。
O
mala
mikeroay
ko
niharatengan
nira.

他的夢想是成為舞者。
O
mala
misacacakay
ko
niharatengan
ako.

我的夢想是成為廚師。
O
mala
cong-tongay
ko
niharatengan
ako.

我的夢想是成為總統。
O
mala
tay-kon
a
tamdaw
ko
niharatengan
ako.

我的夢想是成為太空人。
O
mala
say-fo
no
patirengay
ko
niharatengan
ako.

我的夢想是成為建築師。