No
sakimata
a
ising
cingra.

他是專門醫治眼睛的醫生。
No
sakilalisan
a
ising
cingra.

他是專門醫治感冒的醫生。
No
sakipokoh
a
ising
cingra.

他是專門醫治關節的醫生。
No
midipotay
to
nisofocan
ho
a
kangkofo
cingra.

他是專門照顧嬰兒的護士。
No
midipotay
to
mato’asay
a
kangkofo
cingra.

他是專門照顧老人的護士。
O
pasifana’ay
to
miyatayat
a
singsi
cingra.

他是專門教運動的老師。
O
pasifana’ay
to
sasa’osian
a
singsi
cingra.

他是專門教數學的老師。
O
pasifana’ay
to
no
isingan
a
singsi
cingra.

他是專門教醫學的老師。
O
pasifana’ay
to
mamisieroday
a
singsi
cingra.

他是專門教科學的老師。