Kaliyalaway
a
pawli
ko
nicokaan
ako.

我畫黃黃的香蕉。
Micoka
to
sakangdaw
sanay
a
podti’
kako.

我畫綠綠的芭蕉。
Miala
to
kahengangay
a
damdam
kako.

我拿紅紅的辣椒。
Miala
to
kahengangay
a
tomato
kako.

我拿紅紅的番茄。
Misasaw
to
kohtingay
a
fata’an
kako.

我洗黑黑的樹豆。
Misasaw
to
sakangdaw
sanay
a
’icep
kako.

我洗綠綠的檳榔。
Mi’aca
to
sakangdaw
sanay
a
’icep
cingra.

他買綠綠的檳榔。
Mi’aca
to
kangdaway
a
lingko
cingra.

他買綠的蘋果。
Mi’aca
to
kahngangay
a
lingko
cingra.

他買紅的蘋果。
Mikilim
to
kangdaway
a
pawli
cingra.

他找綠的香蕉。
Mikilim
to
kaliyalaway
a
pawli
cingra.

他找黃的香蕉。