Kohcal
ko
kadit.

雲白的。
Kohecahcal
ko
kadit.

雲白白的。
Koh:cal
ko
kadit.

雲很白。
Tadakohcal
ko
kadit.

雲非常白。
koh:ting
ko
fata’an.

樹豆很黑。
Tadakohting
ko
fata’an.

樹豆非常黑。
Kaliyaliyalaw
ko
wa’ay
no
’ayam.

雞的腳黃黃的。
Kaliyaliyalaw
ko
satekek
no
’alilis.

老鷹的喙黃黃的。
Kohtihting
ko
wa’ay
no
lotok
a
fafoy.

山豬的腳黑黑的。
Koh:ting
ko
wa’ay
no
lotok
a
fafoy.

山豬的腳很黑。
Tadakohting
ko
wa’ay
no
lotok
a
fafoy.

山豬的腳非常黑。
Kahngahengan
ko
hemot
no
lotong.

猴子的屁股紅紅的。
Kah:ngan
ko
hemot
no
lotong.

猴子的屁股很紅。
Tadakahngan
ko
hemot
no
lotong.

猴子的屁股非常紅。