Samiminmimin
sato
ko
ngiha
no
singsi
.

老師的聲音變得越來越小。
Masamimin
to
ko
ngiha
no
singsi
.

老師的聲音變得很小。
Tadamimin
to
ko
ngiha
no
singsi
.

老師的聲音變得非常小。
Caayay
to
ka
safangcal
safangcal
saan
ko
nika’orip
no
tamdamdaw
.

人們的生活變得越來越不好。
Tada
tati’ih
to
ko
nika’orip
no
tamdamdaw
.

人們的生活變得非常不好。
Caayay
to
kafangcal
ko
nika’orip
no
tamdamdaw
.

人們的生活變得不太好。
Sa
cifenefenek
sato
ko
fa’inayan
a
safa
.

弟弟變得越來越有智慧。
Sa
cifenek
sato
ko
fa’inayan
a
safa
.

弟弟變得有智慧。
Tada
cifenek
to
ko
fa’inayan
a
safa
.

弟弟變得很有智慧。
Tada
cifenekay
to
a
mafalic
ko
fa’inayan
a
safa
.

弟弟變得非常有智慧。