O
niyaro’
nangra
marenok
no
papotalay
a
tamdaw.

外來者要襲擊他們的部落。
O
niyaro’
niyam
marenok
nangra.

他們要襲擊我們的部落。
O
niyaro’
niyam
padangen
nangra.

他們要幫助我們的部落。
Oya
tahapadesay
a
tamdaw
awaay
ho
makera
nangra.

他們還沒發現那些遇難的人。
Oya
moraraway
to
lalan
a
tamdaw
awaay
ho
makera
nangra.

他們還沒發現那些迷路的人。
Oya
moraraway
to
lalan
a
tamdaw
awaay
ho
makera
nira.

他還沒發現那些迷路的人。