Adihay
to
ko
masonolay
no
nanom
a
loma’
i
lawac
no
’alo.

有許多在河邊的房子被水沖走。
Adihay
to
ko
ma’ecoay
no
tamdaw
a
niyaro’
i
lotok.

有許多在山上的部落被人侵犯。
Adihay
to
ko
makari’angay
no
tamdaw
a
loma’
i
lotok.

有許多在山上的房子被人破壞。
Masonol
to
no
nanom
ko
i
lotokay
a
loma’
nira.

他在山上的房子被水沖走了。
Maseleng
to
no
seri’
ko
i
lotokay
a
loma’
ako.

我在山上的房子被土石淹沒了。
Ma’aca
to
no
tamdaw
ko
i
tokayay
a
loma’
nira.

他在都市的房子被人買了。
Ma’aca
to
no
tamdaw
ko
i
niyaro’ay
a
loma’
nira.

他在鄉下的房子被人買了。