Tadamaolah
i
kilakilangan
no
lotok
micacanoy
cingra.

他最喜歡在森林裡盪鞦韆。
Maolah
i
kilakilangan
no
lotok
micacanoy
kako.

我喜歡在森林裡盪鞦韆。
Maolah
kiso
i
kilakilangan
no
lotok
micacanoy?

你喜歡在森林裡盪鞦韆嗎?
Maolah
i
kilakilangan
no
lotok
misalama
cingra.

他喜歡在森林裡玩耍。
Maolah
i
kilakilangan
no
lotok
misalama
kako.

我喜歡在森林裡玩耍。
Maolah
kiso
i
kilakilangan
no
lotok
misalama?

你喜歡在森林裡玩耍嗎?
Maolah
i
loma’
komaen
to
hemay
kako.

我喜歡在家裡吃飯。
Maolah
i
loma’
komaen
to
hemay
cingra.

他喜歡在家裡吃飯。
Maolah
kiso
i
loma’
komaen
to
hemay?

你喜歡在家裡吃飯嗎?
Maolah
i
pitilidan
romadiw
kako.

我喜歡在學校唱歌
Maolah
i
pitilidan
romadiw
cingra.

他喜歡在學校唱歌。
Maolah
i
pitilidan
romadiw
kiso?

你喜歡在學校唱歌嗎?