O
soni
no
datong
kora.

那是木頭的聲音。
O
soni
no
fokloh
kora.

那是石頭的聲音。
O
soni
no
ngernger
no
hekal
kora.

那是大地震動的聲音。
O
soni
no
kasonol
no
nanom
kora.

那是水流動的聲音。
O
ngiha
ni
ina
kora.

那是媽媽的聲音。
O
soni
no
takola’
kora.

那是青蛙的聲音。
O
soni
no
mimingay
a
’ayam
kora.

那是小鳥的聲音。
O
sani
no
waco
kora.

那是狗的聲音。
O
soni
no
mimingay
a
’ayam
koni.

這是小鳥的聲音。
O
soni
no
waco
koni.

這是狗的聲音。
O
soni
no
kasonol
no
nanom
koni.

這是水流動的聲音。