Mafokil
kako
saan
ko
sowal
no
’ayam
,
nawhan
romadiw
cingra.

小鳥說不知道,因為牠在唱歌。
Mafokil
kako
saan
ko
sowal
no
lotong
,
nawhan
mikalic
to
kilang
cingra.

猴子說不知道,因為牠在爬樹。
Mafokil
kako
saan
ko
sowal
no
mangcel
,
nawhan
micacakod
cingra.

山羌說不知道,因為牠在跳高。
Mafokil
kako
saan
ko
sowal
no
takolil
,
nawhan
comikay
cingra.

兔子說不知道,因為牠在跑步。
Mafokil
kako
saan
ko
sowal
no
waco
,
nawhan
mi’it’it
to
’okak
cingra.

狗說不知道,因為牠在啃骨頭。
Mafokil
kako
saan
ko
sowal
no
malonem
,
nawhan
minanom
cingra.

鹿說不知道,因為牠在喝水。
Mafokil
kako
saan
ko
sowal
no
’alilis
,
nawhan
mikilim
to
’a’adopen
cingra.

老鷹說不知道,因為牠在找獵物。
Mafokil
kako
saan
ko
sowal
no
fafoy
no
lotok
,
nawhan
mafoti’
cingra.

山豬說不知道,因為牠在睡覺。
Mafokil
kako
saan
ko
sowal
ningra
,
nawhan
romadiw
cingra.

他說不知道,因為他在唱歌。
Mafokil
kako
saan
ko
sowal
iso
,
nawhan
mi’adop
kiso.

你說不知道,因為你在打獵。
Mafokil
han
no
mako
a
somowal
,
nawhan
minanom
kako.

我說不知道,因為我在喝水。