Sakasakeroan
ko
fafoy.
no
lotok.

山豬想跳舞。
Sakaromadiwan
ko
fafoy
no
lotok.

山豬想唱歌。
Sakaromadiwan
cingra.

他想唱歌。
Sakaromadiwan
kiso.

你想唱歌。
Sakaromadiwan
kako.

我想唱歌。
Sakasakeroan
kako.

我想跳舞。
Sakasakeroan
kiso.

你想跳舞。
Sakasakeroan
cingra.

他想跳舞。
Mafokil
masakero
ko
fafoy
no
lotok.

山豬不會跳舞。
Mafokil
romadiw
ko
fafoy
no
lotok.

山豬不會唱歌。
Mafokil
romadiw,
masakero,
mi’adop
ato
patiked
cingra.

他不會唱歌、跳舞、打獵或釣魚。
Mafana’
masakero
ko
fafoy
no
lotok.

山豬會跳舞。
Mafana’
romadiw
ko
fafoy
no
lotok.

山豬會唱歌。
Mafana’
masakero
kako.

我會跳舞。
Mafana’
romadiw
kako.

我會唱歌。
Mafana’
romadiw
kiso.

你會唱歌。
Mafana’
masakero
kiso.

你會跳舞。
Mafokil romadiw
kako.

我不會唱歌。
Mafokil
masakero
kako.

我不會跳舞。
Mafokil
romadiw,
masakero
kako.

我不會唱歌、跳舞。
Mafokil romadiw
kiso.

你不會唱歌。
Mafokil
masakero
kiso.

你不會跳舞。
Mafokil
romadiw,
masakero
kiso.

你不會唱歌、跳舞。