Caayay
ko
kawil
no
lalal
koraan?

那不是小鋤頭的握柄嗎?
Caayay
ko
wikol
no
waco
koraan?

那不是狗的尾巴嗎?
Caayay ko wikol
no
posi
koraan?

那不是貓的尾巴?
Caayay
ko
sapikpik
no
’alilis
koraan?

那不是老鷹的翅膀?
Caayay
ko
ngoyos
no
waco
koraan?

那不是狗的嘴巴?
Caayay
ko
papah
no
kilang
koraan?

那不是樹的葉子?
Caayay
ko
kamay
iso
koraan?

那不是你的手嗎?
Caayay
ko
kamay
ako
konian?

這不是我的手嗎?
Caayay
ko
kamay
nira
koraan?

那不是他的手嗎?
Caayay
ko
waco
ako
konian?

這不是我的狗嗎?
Caayay
ko
waco
iso
koraan?

那不是你的狗嗎?
Caayay
ko
waco
nira
koraan?

那不是他的狗嗎?