I
sakawili
niyam
ko
paisingan
.

醫院在我們的左邊。
I
sakawanan
niyam
ko
paisingan
.

醫院在我們的右邊。
I
sakawili
niyam
ko
niyaro’
.

部落在我們的左邊。
I
sakawanan
niyam
ko
pitilidan
.

學校在我們的右邊。
O
pa’acaay
to
riko’
kora
kawiliay
no
lalan.

左邊的街道是賣衣服的地方。
O
pa’acaay
to
dateng
kora
kawananay
no
lalan
.

右邊的街道是賣菜的地方。
Saka
talademi’
ko
kawiliay
a
fawahan
.

左邊的門通往廚房。
Saka
talademi’
ko
kawananay
a
fawahan
.

右邊的門通往廚房。
Ora
kawiliay
a
lalan
manga’ay
saka
talakiwkay
.

左邊那條路會通往教會。
Ora
kawananay
a
lalan
manga’ay
saka
talayofing
.

右邊那條路會通往郵局。