O
mi’acaan
ako
koni
a
fita’ol
.

這是我買的雞蛋。
O
mi’acaan
niyam
koni
a
riko’
.

這是我們買的衣服。
O
nitenooyan
ni
ina
koni
a
riko’
.

這是媽媽編織的衣服。
Ci
Arik
ko
mitenooyay
toni
a
riko’
.

這是Arik編織的衣服。
O
tama’
ako
mitilo
koni
fafoy
no
lotok
.

這是我獵捕到的山豬。
O
tama’
nangra
mitilo
koni
fafoy
no
lotok
.

這是他們獵捕到的山豬。
O
patelian
nira
koni
a
sapitilo
.

這是他放的陷阱。
O
patelian
ako
koni
sapitilo
.

這是我放的陷阱。
O
patelian
nangra
koni
sapitilo
.

這是他們放的陷阱。
O
patirengan
nangra
koni
a
’ariri
.

這是他們蓋的穀倉。
O
palomaan
ako
koni
a
tamorak
.

這是我種植的南瓜。
O
palomaan
ni
ama
koni
a
tamorak
.

這是奶奶種植的南瓜。