O
kamaro’an
ako
a
pala
konini
.

這裡是我住的地方。
O
kamaro’an
nira
a
pala
koraan
.

那裡是他住的地方。
O
katayraan
ako
a
pala
koraan
.

那裡是我要去的地方。
O
katayraan
ni
Mayaw
a
pala
koraan
.

那裡是Mayaw要去的地方。
O
kafoti’an
ako
a
pala
koraan
.

那裡是我睡覺的地方。
O
kafoti’an
ni
Forayan
a
pala
koraan
.

那裡是Forayan 睡覺的地方。
O
kasadakan
no
cidal
a
pala
kora
lotok
.

那座山是太陽出來的地方。
O
piceleman
no
folad
a
pala
kora
lotok
.

那座山是月亮下去的地方。