Adihay
ko
kadit
no
kakarayan
.

天上有很多雲。
Adihay
ko
fo’is
no
kakarayan
.

天上有很多星星。
Adihay
ko
lonan
no
riyar
.

海上有很多船。
Adihay
ko
’ayam
no
riyar
.

海上有很多鳥。
Adihay
ko
foting
no
riyar
.

海裡有很多魚。
Adihay
ko
kilang
no
kanatal
.

島上有很多樹。
Adihay
ko
takola’
no
kanatal
.

島上有很多青蛙。
Adihay
ko
koko’
no
talalokan
.

雞舍有很多雞。
Adihay
ko
fafoy
no
parofoan
.

豬舍有很多豬。
Ira
ko
cecay
mimingay
a
lonan
no
riyar
.

海上有一艘小船。
Ira
ko
mimingay
a
cifar
i
parad
nira
.

他的桌上有一艘小船。
Ira
ko
mimingay
a
cifar
i
kapal
nira
.

他的手上有一艘小船。
Ira
ko
hana
i
kapal
ako
.

我的手上有一朵花。
Ira
ko
tikami
i
parad
nira
.

他的桌上有一封信。
Ira
ko
tikami
i
kafang
nira
.

他的書包裡有一封信。