EN
資料讀取中請稍後...
情境
I picudadan, palitaan nu pasubanaay ku wawa tu lalabu nu luma, u ngangan atu demak.
在教室裡,老師問小孩有關家裡的人數、名字與能力。
x
x
問題回報