Sowal
sa
ko
kolong,
“O
tomay
kora.”

牛說:「那是熊。」
Sowal
sa
ko
tomay,
“O
fafoy
no
lotok
kora.”

熊說:「那是山豬。」
Sowal
sa
ko
fafoy
no
lotok,
“O
mangcel
kora.”

山豬說:「那是山羌。」
Sowal
sa
ko
mangcel,
“O
waco
kora.”

山羌說:「那是狗。」
Sowal
sa
ko
waco,
“O
takola’
kora.”

狗說:「那是青蛙。」
Sowal
sa
ci
ina,
“O
waco
koni.”

媽媽說:「這是狗。」
Sowal
sa
iso,
“O
waco
ato
takola’
kora.”

你說:「那是狗和青蛙。」
Sowal
ako,
“O
waco
ato
takola’
kora.”

我說:「這是狗和青蛙。」
Sowal
nira,
“O
waco
ato
takola’
kora.”

他說:「那是狗和青蛙。」