Maratar
a
lemuwad
ku
Pangcah
tu
davak.

阿美族人清晨早起,
Talasauwac
a
mivuting
tu
sakaranam.

到溪澗捕魚當早餐,
Talaumah
a
midateng
tu
sakalahuk.

到田間採野菜當午餐,
Talalutuk
a
midungec
tu
sakalavi’.

到山上採藤心當晚餐,
I
sauwac,
i
umah,
i
lutuk
ku
pingsiyang
nu
Pangcah.

溪澗、田間、山中,都是阿美族人的冰箱,
Huvaw!
Salipahaksa
ku
nikaurip
nu
Pangcah.

哇!阿美族人的生活多麼快樂。