Ano
ira
ho
ko
kafahalan
a
tamdaw
tayni
tona
kanatal,
samatiya
han
nangra
o
Hongti
koya
tamdaw
a
mililafang.

只要有陌生人來到這座島上,他們就會把那個人當作國王一樣對待。
Ano
makahi
a
misa’icel
i,
papakalayap
to
saco’ay.

只要肯努力,就會得到回報。
Ano
tomangic
ho
ko
safa,
tangsol
takecen
to
no
wina
cingra.

只要弟弟一哭,媽媽就會立刻抱他。
Ano
mafitlak
ho
ko
fidac,
makaen
to
no
’ayam
cingra.

只要蚌殼一開,鳥就會把他吃掉。
Ano
masoni
ho
ko
fangcalay
a
ngiha’,
tangsol
to
misatapang
masakero
cangra.

只要音樂一響,他們就會開始跳舞。
Ano
masadak
ho
koya
mi’adopay
a
tamdaw,
tangsol
to
milimek
ko
pinanowang.

只要獵人一出現,動物就會立刻躲起來。
Ano
ma’inget
ho
ko
kaka
fafahiyan,
comikay
ito
cingra.

只要姊姊一生氣,就會去跑步。
Ano
marohem
ho
ko
heci
no
losay,
tayra
to
mitakaw
komaen
ko
lotong.

只要果實成熟,猴子就會去偷吃。